محورهای کنفرانس

زبان و ادبیات خارجی
 • دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات خارجی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آوا شناسی و ادبیات عرب
 • ترجمه
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان شناسی رایانه ای و ...
 • دستور زبان و زبان شناسی
 • آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات و سبک شناسی
 • نحوه و ساخت واژه زبان فارسی
 • ادبیات داستانی
 • ادبیات معاصر (نظم و نثر)
 • نقد و بررسی متون و کتب آموزشی زبان فارسی( دوره راهنمایی ،متوسطه و دانشگاه)
 • انواع ادبی (حماسی،غنایی،عرفانی،تعلیمی و ...)
 • گویش های موجود در ایران...
 • ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
 • ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)
 • ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایدار
 • زبان شناسی قرآن
 • و دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات فارسی